amsterdam museum
 

Interieurs

Collectie historische interieurs

In de collectie van het Amsterdam Museum bevindt zich een aanzienlijk aantal historische interieurs en interieurfragmenten. De afgelopen jaren zijn enkele interieurs onderzocht en op verschillende locaties opgebouwd en getoond. Zo is in het Rijksmuseum een 18de-eeuws rococo interieur te zien uit het huis van Mathijs Beuning aan de Keizersgracht in Amsterdam en in de tentoonstelling '1:1 Stijlkamers' die tot begin april 2015 in Het Nieuwe Instituut te zien was, werd een interieur uit de 18de eeuw opgebouwd. Aanleiding genoeg om de collectie historische interieurs centraal te zetten.