Sinds 2010 organiseert het Amsterdam Museum samen met het Genootschap Amsterdam Museum schouwtafels, waarbij verzamelaars en conservatoren een paar keer per jaar bij elkaar komen om de collectie van het Amsterdam Museum nader te bestuderen. Anno 2015 zijn er zes verzamelaars- of schouwtafels actief: numismatiek, zilver, moderne & hedendaagse kunst, prenten & tekeningen, kostuum en ceramiek.

Een schouw wordt voorgezeten door een van de verzamelaars die optreedt als tafelheer- of dame en door een conservator van het museum. Voorwerpen worden door zowel verzamelaars als conservatoren ingebracht en besproken. Dit kunnen objecten uit de museumcollectie zijn, maar ook uit privé-verzamelingen. Tijdens deze schouwen verdiepen we ons in wie een voorwerp gemaakt heeft, waarom het gemaakt is, met welke technieken, hoe het in de collectie terecht is gekomen. Boeiende lezingen – soms met intense discussies na afloop – worden afgewisseld door stille verwondering over de schitterende verzameling. Dit alles leidt tot groot enthousiasme en veel waardering van conservatoren en verzamelaars voor elkaars kennis. En er volgt meer uit de schouwen, zoals inventarisatieprojecten, collectieboekjes, schenkingen en tentoonstellingsideeën.