Meesterproef

Een jaar na oprichting werd het bedrijf naar de Leidsestraat verplaatst, waar de vader van Jacob de Koning een pand bezat. Zonen en kleinzonen leerden het vak in het bedrijf, maar ook van buiten kwamen talloze leerjongens bij het bedrijf in de leer om het ambacht te mogen beoefenen. Hiervoor moest men lid zijn van het gilde voor steenhouwers, pompmakers en leidekkers.

Om meester pompenmaker te worden moest men indertijd een meesterproef afleggen. Deze meesterproef bestond uit het volgens de juiste richtlijnen vervaardigen van een dubbele slagpomp (de huidige keukenkraan). In het waaggebouw aan de Nieuwmarkt bevindt zich boven de kamer van het gilde voor steenhouwers, pompmakers en leidekkers nog een afbeelding waarop zo’n pomp zichtbaar is.

Gerrit de Koning spreekt over de meesterproef.

Gerrit de Koning spreekt over de meesterproef.

Pompen en penningen

In 1916 kocht de overgrootvader van de huidige eigenaar het pand aan de Keizersgracht 447, waar het bedrijf tot korte tijd geleden gevestigd was. Sindsdien bood het pand niet alleen ruimte aan een werkplaats en kantoren, maar is het ook de opslagplaats geweest voor talloze loodgieterswerktuigen. Deze verzameling, onder meer bestaand uit een negentiende-eeuwse slingerpomp, een achttiende-eeuwse gildepenning, historische draagbomen, brieven, documenten, foto’s en oude gereedschappen, weegschalen, tonnen, baden, emmers en kacheltjes, wordt nu opgenomen in de collectie van het Amsterdam Museum. Hier zal de verzameling een verhaal vertellen van een oud loodgietersbedrijf, dat met de uitoefening van zijn ambacht midden in de Amsterdamse samenleving stond.

In juni 2016 heeft loodgietersbedrijf G.J. de Koning het bedrijfspand aan de Keizersgracht officieel verlaten. De historische objecten zijn gelijktijdig naar het Collectiecentrum van het Amsterdam Museum overgebracht.

Links: De meesterproef, bestaande uit een dubbele slagpomp en verfkuip. Rechts: Het Boek van de Leerjongens, waarin tussen 1755 en 1811 alle leerjongens zijn ingeschreven.

Links: De meesterproef, bestaande uit een dubbele slagpomp en verfkuip. Rechts: Het Boek van de Leerjongens, waarin tussen 1755 en 1811 alle leerjongens zijn ingeschreven.