De groep KOG-leden krijgt een rondleiding door het textieldepot

De groep KOG-leden krijgt een rondleiding door het textieldepot

Verzameling van oudheden

Vanaf het moment van oprichting wordt een grote verzameling oudheden door het KOG bij elkaar gebracht:

“Het was op den achtsten Julij des vorigen jaars 1858, onder den indruk van het genot , hetwelk men gesmaakt had op de afgeloopene Tentoonstelling van Oudheden, en van het wenschelijke, dat onze stad in plaats van tijdelijk, op den duur een zoodanige Verzameling bezitten mocht — dat zich een dertiental personen ten huize van den Heer Six vereenigde en men onderling het besluit nam, een Genootschap te stichten , 't welk zich de bevordering der kennis van vroegere tijdvakken, bepaaldelijk door het byeenbrengen eener Verzameling van Oudheden, ten doel stelde.”

De belangrijkste doelstelling van het KOG is dan ook de bevordering van de kennis van het verleden, door het aanleggen en onderhouden van verzamelingen op het gebied van geschiedenis en oudheidkunde.

Speldenkussen uit 1745 (Amsterdam Museum, bruikleen KOG, KB 1691) en schutterijglas uit de 18de eeuw (Amsterdam Museum, bruikleen KOG, KB 3802)

Speldenkussen uit 1745 (Amsterdam Museum, bruikleen KOG, KB 1691) en schutterijglas uit de 18de eeuw (Amsterdam Museum, bruikleen KOG, KB 3802)

Diverse collectie

Inmiddels beheert het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap een grote verzameling van vele tienduizenden (kunst)historische voorwerpen, bestaande uit schilderijen, meubels, textiel, boeken, tekeningen en grafiek, maar bijvoorbeeld ook gevelstenen, waaiers, munten en penningen. Incidenteel wordt de collectie aangevuld door schenkingen, legaten of aankopen. Een groot deel van de collectie is in bruikleen gegeven aan diverse musea in heel Nederland. Het omvangrijkste deel bevindt zich in het Rijksmuseum.

Het Amsterdam Museum  heeft op dit moment 83 voorwerpen in bruikleen. Een heel divers geheel, bestaande uit een groot aantal gevelstenen (permanent in de Sint Luciënsteeg te zien), schilderijen, schuttersglazen en objecten die een directe verbinding hebben met de stadsgeschiedenis.

Het langst aanwezig object is een speldenkussen uit 1745, dat zich al sinds 1906 in onze collectie bevindt. De meest recente aanwinst is een schuttersglas, dat ter ere van het 150-jarig bestaan in bruikleen is gegeven aan het museum. 

De groep KOG-leden bekijkt enkele objecten uit de collectie van het KOG

De groep KOG-leden bekijkt enkele objecten uit de collectie van het KOG

KOG in het depot

Op dinsdag 28 juni kreeg een groep jonge KOG-leden de kans om deze bijzondere objecten, tijdens een bezoek aan het Collectiecentrum van het Amsterdam Museum van dichtbij te bekijken. De middag startte met een rondleiding, waarin Beheer & Behoudsmedewerker Marjolijn de Bakker de verschillende depots liet zien die het Collectiecentrum rijk is.

Vervolgens lagen er enkele bruiklenen uit de collectie van het KOG voor hen klaar om nader bestudeerd te worden. Het genoemde speldenkussen en schuttersglas waren aanwezig, maar bijvoorbeeld ook een plattegrond van Amsterdam uit 1806 en een ebbenhouten makelaarsstokje uit 1837. Thijs vertelde de verhalen achter de objecten en verbond  ze aan de verzamelgeschiedenis van het KOG. Een leerzame middag voor zowel conservatoren als gasten.