Amsterdam Museum @work

Annemarie de Wildt neemt deel aan Ronde Tafel Gedeeld Cultureel Erfgoed onder leiding van Wim Manuhutu

Op uitnodiging van de ministeries van BZ en OCW, die bezig zijn met de voorbereidingen voor een nieuw kader Internationaal Cultuurbeleid 2021-2024.
Onderdeel van dit kader is het thema Gedeeld Cultureel Erfgoed. Gesprek over dit thema om zo inzichten en ideeën op te doen over mogelijke wijze waarop GCE in het nieuwe beleidskader terug kan komen. Het doel van deze ronde tafel is: inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen gerelateerd aan gedeeld erfgoed en in succesvolle manieren van samenwerking met onder andere best practices en/of brilliant faillures op gebied van samenwerking, kennisontwikkeling en netwerkvorming. Onder andere onze twinning met Fort Nieuw Amsterdam zal aan de orde komen, maar ook de cursus Sharing Stories.

Migratiemuseum

Alle rechten voorbehouden
32 keer bekeken

0 Reacties

Voeg uw reactie toe