Centraal op dit schilderij uit 1633 staat de rondgang van leprapatiënten die traditioneel op deze feestdag plaatsvond. Na 1604 werd deze tocht verboden omdat zich op deze dag buitensporigheden zouden hebben voorgedaan. Het schilderij geeft dus een situatie weer die toen al 29 jaar niet meer bestond. De schilder Adriaan van Nieuland vervaardigde dit werk in opdracht van de regenten van het Leprozenhuis (dat buiten de stad lag, op het huidige Mr. Visserplein) als herinnering aan deze dag.

De naam Koppertjesmaandag heeft te maken met het oude woord ‘copperen’, hetgeen smullen betekent. Tijdens de tocht van de leprozen door de stad werd er voor hen gecollecteerd door enkele niet-patiënten. Voor het middagmaal konden ze terecht in het Gasthuis en de volgende dag waren ze te gast in het Burgerweeshuis. Op het schilderij trekken de zieken -sommigen lopen, anderen zitten in door paarden getrokken sleden- in een lange stoet links over de Dam. Ze zijn herkenbaar aan hun korte mantel en een klepper in hun hand, waarmee omstanders worden gewaarschuwd niet te dicht bij te komen. In onze collectie bevindt zich ook een dergelijke lazarusklepper.

Kijk hier voor meer informatie over dit object