Wibaut werd vooral bekend als wethouder in Amsterdam, het meest in de hoedanigheid van Wethouder voor Volkswoningbouw, een functie die hij in de periode 1914-1931 vrijwel onafgebroken bekleedde. Door zijn beleid werden duizenden krotten gesloopt en nieuwe volkswijken uit de grond gestampt, samen met zijn opvolger De Miranda. ‘Wie bouwt? Wibaut!’ werd een bekende slogan.

Het beeld werd in 1934 aan Het Vrije Volk aangeboden ter gelegenheid van Wibauts 75ste verjaardag. Tot de schenking aan ons museum in 1972 stond het in het gebouw van deze krant aan het Hekelveld. De beeldhouwer Tjipke Visser was voor de Tweede Wereldoorlog ‘hofbeeldhouwer’ binnen de sociaaldemocratische beweging. Hij heeft Wibaut uitgebeeld met een vastberaden blik gericht op een punt in de toekomst, het voorhoofd hoog, de wenkbrauwen iets gefronst. Het gaat hierbij duidelijk om een man waarmee niet valt te spotten. De bronzen kop is met z’n 44 cm. van een behoorlijk groot formaat, maar in zekere zin past dit bij de statuur van Wibaut. Momenteel is het beeld in het Amsterdam Museum te zien in de tentoonstelling Amsterdam DNA.

Kijk hier voor meer informatie over dit object