Staging Sound in the museum was het onderwerp van een studiedag bij Beeld en Geluid over geluid in, voor en buiten het museum. Samen met de Universiteit van Maastricht werkt het Amsterdam Museum aan een project om geluid een grotere rol te laten spelen in het museum. Op vrijdag 3 februari 2012 kwamen academici die onderzoek doen naar geluid, museumprofessionals, antropologen, radiomakers, techneuten en producenten van audioapparatuur bij elkaar om te praten over geluid en het museum.