10 maart is weer de jaarlijkse ‘Landelijke Opschoondag’. Deze wordt gecoördineerd door Stichting Nederland Schoon, die zich ten doel stelt de hinder van zwerfafval te voorkomen en te bestrijden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd waarbij mensen (vanuit buurten, gemeenten, verenigingen en bedrijven) aan de slag gaan om hun leefomgeving schoon te maken. Bij dit soort acties heb ik iets tweeslachtigs: prima dat het gebeurt maar jammer dat het nodig is. Uiteraard zou het voorkomen van troep in de openbare ruimte ook de overheid veel werk uit handen nemen.