Jan Luyken werd op 16 april 1649 geboren. Na eerst in de leer te zijn geweest voor het vak van (kunst)schilder, ging hij zich bekwamen in de graveer- en etskunst en werd boekillustrator. Zijn eerste illustraties verschenen in 1677. Al tijdens zijn leven verwierf hij een grote bekendheid. Voor meer dan honderd opdrachtgevers illustreerde hij boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Jan Luyken was van jongs af aan ook een zeer verdienstelijk dichter. Zijn beide talenten, etsen en dichten, combineerde hij dan ook graag in het toentertijd populaire genre van de embleembundels. Een embleem is een zinnebeeldige prent, voorzien van een motto en een - vaak moraliserend - gedicht. Van Luykens embleembundels is Het Menselyk Bedryf uit 1694 de allerbekendste. In deze bundel heeft Luyken, samen met zoon Casper, honderd beroepen en ambachten uit zijn tijd in beeld gebracht en voorzien van een motto en gedicht. Dit boek is nu als uitgangspunt genomen voor het educatieproject MuseumKlas Ambachten – Jan Luyken inspireert ROCvA fashion-studenten. De resultaten van dit project zijn vanaf 6 april tot najaar 2012 gratis te bezichtigen in de Wezenkastjes op de kleine binnenplaats van het museum.

Ook wordt op deze gedenkwaardige dag binnen de blog van het Amsterdam Museum een speciale themawebsite met allerlei informatie over Jan en Casper Luyken en de Luykenverzameling van het museum gelanceerd.

Tot slot verschijnt op deze dag nog een bijzondere heruitgave van Luykens boek onder de titel Menselijk Bedrijf. Van werkplaats tot eeuwigheid. Behalve een hedendaagse hertaling van alle gedichten van Jan Luyken, bevat dit boek een veertigtal foto’s van soortgelijke beroepen in onze tijd en achtergrondinformatie over Jan Luyken en de geschiedenis van Het Menselyk Bedryf door de eeuwen heen.

Deze titelprent van de eerste druk van Het Menselyk Bedryf is ontworpen door Jan Luyken en geëtst door zoon Casper.