Deze houten beelden, die ooit veelkleurig waren beschilderd, stellen enkele graven en gravinnen van Holland voor. De Amsterdamse beelden symboliseren de rechten die de graaf vanaf het jaar 1275 aan de stad heeft gegund. Tot 1652 staan ze op het hek van de Vierschaar – de rechtszaal – van het oude stadhuis op de Dam. Als dat gebouw in vlammen opgaat, kunnen de beelden ternauwernood worden gered. Ze worden opgeknapt en krijgen een ereplaats in het nieuwe stadhuis. 

Anoniem, 15de eeuw.  AM, BA 2536, 2537, 2538, 2539