De 17de-eeuwse Amsterdamse kooplieden presenteren zich graag als trotse burgers, maar van adeldom is niet iedereen vies. Zoals burgemeester Cornelis de Graeff, die de hoge heerlijkheid Zuid-Polsbroek koopt en vervolgens als ‘Heer van’ door het leven gaat. We zien hem en zijn vrouw in een koets  - een symbool van adeldom. Broer Andries de Graeff gaat nog verder. Hij verkrijgt een adelsdiploma van keizer Leopold I, want de familie zou afstammen van de adellijke Von Grabens in Tirol. De keizer wil dat best geloven – tegen betaling.

Thomas de Keyser en Salomon van Ruysdael, ca. 1660. Bruikleen National Gallery of Ireland, Dublin