Harmonieuze vissen - Amsterdam Museum Collectie inv.nr. 1273

Een schilderij waarop Jacob Bierens en zijn familie zijn afgebeeld.

We zien de doopsgezinde Jacob Bierens met zijn gezin en een dienstmeid in een keuken. Hebben we te maken met een vishandelaar? Nee: Jacob is een welgestelde zijdekoopman. Het aardewerken vergiet met de verschillende soorten vis, centraal vooraan, en de andere vissen benadrukken harmonie: we zwemmen allemaal in dezelfde zee. Weliswaar zijn er veel verschillende geloven en richtingen daarbinnen, maar uiteindelijk is verdraagzaamheid het belangrijkst. Ook de viola da gamba die zoon Abraham bespeelt benadrukt nog eens het belang van harmonie.

Hendrick Sorgh, 1663. Bruikleen Instituut Collectie Nederland, Rijswijk