Insectenkring
In 1997 bestond het volkstuinenpark Klein Dantzig 75 jaar. Bij die gelegenheid werd het monument Insectenkring, ontworpen door Agnes van Genderen, onthuld. Het is een ‘levend’ kunstwerk met een bijzondere ecologische functie. De bakstenen muurtjes met hun zachte cementvoegen bieden nestelruimte aan solitair levende insecten, zoals de zandbij en diverse wespensoorten. Het monument staat aan de kop van een brede sloot met aan weerszijden knotwilgen. Deze aanleg vormt de kern van het tuinencomplex en roept herinneringen op aan de oude polderverkaveling van de Watergraafsmeer. Waren de eerste tuintjes vooral bittere noodzaak voor de leden van Klein Dantzig (eigen teelt van aardappelen, groente en fruit), later is ontspanning meer en meer centraal gaan staan (bloemen en rust). Van moes- tot siertuin, zo is deze ontwikkeling samen te vatten.

Oprichting
Het tuinpark Klein Dantzig werd in 1920 opgericht door de Bond Van Volkstuinders. Twee jaar later werd het terrein, dat zich aanvankelijk uitstrekte tot aan de Ringdijk, ingericht. Het is genoemd naar een oude hofstede die daar in de 18de eeuw lag. Aan het eind van de jaren '50 werd het stuk grond tussen Ringdijk en Kamerlingh Onneslaan bestemd voor woningbouw. "Van Klein Dantzig naar kleiner Dantzig", zo schamperde men toen op de tuin. De ingang kwam in de nieuwe situatie aan de Kamerlingh Onneslaan te liggen. De laatste decennia is het volkstuincomplex steeds meer deel gaan uitmaken van zijn omgeving. Deze ontsluiting voor het publiek heeft vooral voordelen. Sinds Klein Dantzig is aangesloten op park Frankendael maakt het deel uit van de Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur van Amsterdam, waarmee de toekomst van de tuin voorlopig is veiliggesteld.

Familie Ten Bookum
Op een foto uit 1939/40 poseert de familie Ten Bookum trots voor hun huis ‘Fransje’ op Klein Dantzig. Vader en moeder hadden hun bezit vernoemd naar hun één jaar eerder geboren zoon Frans. Het kind zit op de schoot van moeder Ten Bookum. Vader poseert voor de deur. Twee oudere broers van Frans staan links op de foto, keurig gekleed in wit overhemd met stropdas. Vader Ten Bookum heeft gedurende de Tweede Wereldoorlog in zijn tuin van alles verbouwd, van groenten tot tabak. Er was toen aan alles gebrek. Een tijdgenoot aan het woord: "Je had een moestuin want je moest oorlogswinterklaar zijn en je had geen aardappelveldje driehoog-achter […]". Tuin ‘Fransje’ bestaat niet meer, na de oorlog moest het plaats maken voor een nieuw kerkgebouw.

Klein Dantzig is ook te bezichtigen. Kijk voor openingstijden en activiteiten op http://www.kleindantzig.nl.