De schatrijke bankier en kunstverzamelaar Adriaan van der Hoop kocht dit huiselijke tafereel in 1840 voor 1200 gulden als een werk van Michiel van Musscher (1645–1705). Destijds meende men zelfs de afgebeelde familie als die van de schilder te mogen herkennen. In 1887 sloeg de balans door naar De Jongh, omdat een gezaghebbend kunsthistoricus diens signatuur meende te herkennen. Zo is het schilderij in de boeken blijven staan, totdat in 2009 kunsthandelaar Saam Nijstad er een kort artikel aan wijdde, onder de titel Errare humanum est (vergissen is menselijk). Hierin legt hij stap voor stap uit dat de toeschrijving aan De Jongh niet kan worden gehandhaafd en dat het toch echt een Van Musscher moet zijn. Hij gaat zelfs verder door in het afgebeelde echtpaar de broer van de schilder, Jasper van Musscher, en diens vrouw Maria van Raet te herkennen. Zij zijn geportretteerd met hun twee kinderen, van wie verder niets bekend is, behalve dat zij beiden in 1689 sterven.

Hoewel die identificatie misschien wat ver gaat, volgt het Amsterdam Museum de laatste stand van inzichten en zal het mooie schilderij voortaan als een Van Musscher presenteren. Nadat dit werk onlangs bijna een jaar te zien was in drie Japanse musea in de expositie Communication: Visualizing the Human Connection in the Age of Vermeer, is het nu terug in het Amsterdam Museum, (tijdelijk) in zaal 15. Voor meer werk van deze schilder kan men tot en met 10 juni terecht in de tentoonstelling Michiel van Musscher - De Weelde van de Gouden Eeuw in Museum van Loon, Keizersgracht 672, Amsterdam.

Kijk hier voor meer informatie over dit object.