Dieuwke van der Hoop-Fontein door J.A. Kruseman (1844) collectie RMA

Dieuwke van der Hoop-Fontein door J.A. Kruseman (1844) collectie RMA

Piet van Eeghen richtte in 1864 zijn beroemde vereniging op ‘tot aanleg van een rij- en wandelpark’ in Amsterdam. De vereniging kreeg geen subsidie en was afhankelijk van particuliere donaties. Eens in de zoveel tijd ging er daarom een bedelbrief uit naar alle vermogende Amsterdammers. Zo werd het park over een periode van vijftien jaar stukje bij beetje aangelegd, op kosten van particulieren.

In het bestuur van de parkvereniging zaten zoals gebruikelijk alleen mannen, maar onder de financiers waren ook heel wat vrouwen. Eén van hen was Dieuwke van der Hoop-Fontein, weduwe van de bekende bankier en kunstverzamelaar Adriaan van der Hoop. Net als Piet van Eeghen was ze doopsgezind en steunde ze graag goede doelen, maar net als hij bleef ze wel kritisch.

Geven met beleid

Ze begon met een bescheiden donatie aan de parkvereniging, vijf gulden per jaar. In 1868 zegde ze een grote gift toe voor de uitbreiding van het park. Maar toen er niet voldoende financiers bleken te zijn trok ze deze toezegging weer in. Destijds was het parkbestuur daar vast niet blij mee, maar achteraf wel:

 ‘Toen zij op de circulaire van 29 october 1868 eene gift had toegezegd en het totaalbedrag der inschrijvingen onvoldoende was voor het doel, weigerde zij alvast hare gift te storten om die te laten beleggen voor betere tijden, want beleggen kon zij even goed als de Heeren. Zooals zij het geval behandeld heeft, toonde zij schitterend hare superioriteit.’ [Vondelpark Verslag 1864-1892]

Van der Hoop-Fontein toonde die superioriteit door bij leven haar jaarlijkse bijdrage te verhogen tot twintig gulden, maar vooral door de parkvereniging bij haar dood in 1879 een fors bedrag na te laten: twaalfduizend gulden. Waar ze het geld in had belegd weet ik niet (misschien in de snel groeiende spoorwegen?) maar ze heeft er in ieder geval goed aan verdiend. Niet eerder kreeg de parkvereniging zo'n groot legaat, omgerekend ruim honderddertigduizend euro. Daar kon de vereniging heel wat bloemperkjes van onderhouden. 

 

Meer over de geschiedenis van het Vondelpark:

https://www.inhetvondelpark.nl/geschiedenis.html

adriaan van der hoop

adriaan van der hoop