Op 9 april 1591 stemde de Vroedschap van Amsterdam in met de organisatie van een openbare loterij, waarvan de opbrengst de uitbreiding van het Dol- of krankzinnigenhuis ten goede zou komen. Nadat een jaar lang loten à zes stuivers waren verkocht, vond de trekking plaats op 14 augustus 1592; ze duurde een dag en een nacht lang. Op het schilderij zien we een grote menigte verzameld rond een hoog podium op de kleine Groentemarkt aan de Oudezijds Voorburgwal, direct achter de Grote Vleeshal aan de Nes. De gewenste uitbreiding van het Dolhuis zou overigens pas in 1617 gereedkomen. Meer informatie