Everhard Korthals Altes studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 2003 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de internationale verspreiding van de Hollandse 17de-eeuwse schilderkunst in de vroege 18de eeuw. Sinds 2005 doceert hij kunstgeschiedenis aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit in Delft.