De eerste versie van het door Joseph Mendes da Costa (1863-1939) in hardsteen vervaardigde beeld werd in 1929 in het Vondelpark onthuld. Daar viel het al snel ten prooi aan antisemitisch geïnspireerd vandalisme, waardoor Mendes zich genoodzaakt zag in 1934 een nieuwe kop te hakken, die een plaats kreeg in het Leidsebosje.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het inmiddels opnieuw zwaar beschadigde beeld weggehaald en veilig op een gemeentewerf opgeslagen. Eerste pogingen om het beeld na de oorlog te herstellen liepen op niets uit, maar later lukte het Frank de Miranda (1913-1986), een leerling van Mendes da Costa, in samenwerking met de Amsterdamse steenhouwersfirma Tetterode, de kop te restaureren. In 1964 volgde herplaatsing in het Leidsebosje. De mallen, de kleinste is een aparte van de neus, bleven al die tijd in het bedrijfsarchief van Tetterode bewaard. Recent zijn ze door de laatste dames Van Tetterode aan het Amsterdam Museum geschonken.

Heijermans was van Joodse komaf en een prominent vertegenwoordiger van het Amsterdamse culturele leven in het begin van de 20ste eeuw. Zijn in de Stadsschouwburg talloze malen uitgevoerde vissersdrama Op hoop van zegen geldt als een mijlpaal in de Nederlandse toneelgeschiedenis. Niet ver van de schouwburg is Heijermans' portretbuste sedert mensenheugenis een vast herkenningspunt op de drukke wandelroute die van het Vondelpark via het Leidsebosje naar het Leidseplein leidt.

Dat Heijermans’ portretkop dermate zeggingskracht heeft dat hij niet alleen bewondering oogst maar blijkbaar ook agressie opwekt, is veelzeggend, even veelzeggend als het feit dat opeenvolgende generaties de kop niet verloren hebben willen laten gaan. Hoe vreemd het ook moge klinken, beschadigde of kapotgeslagen beelden fascineren. Zij zeggen iets over de vaak troebele beweegredenen van iconoclasten of beeldenstormers om tot hun schunnige daad te komen. In dat opzicht komt de kop van Heijermans de twijfelachtige eer toe tevens als kop-van-jut te hebben gefungeerd.

Dit najaar schenkt Stichting Straatkunst aandacht aan buitenkunstwerken in Amsterdam via de Facebook-pagina De Broertjes Buiten Beeld; we hebben daar ook het beeld van Heijermans onder de aandacht gebracht.