amsterdam museum

Vrijheid van drukpers

Niemand in de Republiek mag om zijn geloof worden vervolgd: weerzin tegen de Spaanse Inquisitie is blijvend. De tolerantie in de Nederlanden is praktisch en principieel tegelijk. Praktisch omdat de burgerlijke overheid beseft dat het economisch gunstiger is om andersdenkenden te gedogen. De mate van tolerantie en vrijheid verschilt per stad en gewest. In grote steden met een internationaal georiënteerde economie floreren drukkerijen en boekhandels. Heilige boeken voor verschillende geloofsrichtingen worden in verschillende talen gedrukt. Zelfs werken van radicale filosofen als Spinoza rollen van de pers. De censuur van de overheid is weinig effectief: stedelijk, gewestelijk en landelijk gezag zitten elkaar in de weg. Angst voor maatschappelijke onrust zorgt soms wel voor effectieve verboden.


241 keer bekeken

0 Reacties

Voeg uw reactie toe