amsterdam museum

Joan Blaeu, wereldbeschrijver

Blaeu (1596-1673) houdt zijn linkerhand op een tellurium, een instrument waarmee het ronddraaien van de aarde aanschouwelijk kon worden gemaakt. Zo toont Blaeu zich als een man van wereldformaat en als beschrijver van de wereld. Hij was de officiële kaartenmaker van de VOC, zat in de Amsterdamse vroedschap en gaf tien- tot twaalfdelige atlassen in verschillende talen uit. Globes en wandkaarten uit zijn atelier gaf men aan vorsten bij wijze van diplomatiek cadeau. Behalve atlassen gaven hij en zijn vader allerlei andere wetenschappelijke werken uit.

Blaeu K_SA_28705_002

340 keer bekeken

0 Reacties

Voeg uw reactie toe