Gemaakt door:
Lillian Boutros, Nine Jit Gardenier, Jos van der Kreeft, Mirna van der Lugt.

© Biografie van Amsterdam Master Publieksgeschiedenis 2024, Universiteit van Amsterdam