Gemaakt door:
Phillip Gale, Wendy Postmus, Sofie de Wilde, Carolien de With

© Biografie van Amsterdam Master Publieksgeschiedenis 2024, Universiteit van Amsterdam