Waarom is het nodig?

Tijdens de pilot waren een aantal stellingen opgenomen in de tour. Gebruikers werden hier gevraagd hun mening te geven over een bepaald onderwerp. Zij konden hierbij alleen kiezen uit de antwoorden ‘goed’ of ‘fout’. Open antwoorden waren technisch gezien niet mogelijk. Dit deed afbreuk aan de verdieping van de thematiek omdat gebruikers hun mening niet konden onderbouwen. Ook zorgde dit ervoor dat de stellingen vooral moreel van aard moesten zijn. Verder was het voor gebruikers niet duidelijk wat er met de antwoorden gebeurde.

Wat kun je ermee?

De ‘opinion place’ stelt gebruikers nu in staat een eigen antwoord op een stelling of een onderwerp te formuleren en een mening te geven over de locatie of het onderwerp. De belangrijkste functie van de opinion place is dat je die eigen mening kunt vergelijken met die van andere gebruikers. Daarnaast is een rating ingevoerd, waarmee gebruikers een bepaalde stelling of locatie kunnen waarderen.

Het Amsterdam Museum kan op deze manier gedetailleerde informatie van gebruikers ontvangen. Wat vinden gebruikers van een bepaald onderwerp of een bepaalde stelling en hoe wordt er op gereageerd? De ‘opinion place’ zorgt dus voor meer interactie en verdieping!