Het doel is om als museum via deze applicatie meer zichtbaar te zijn met de collectie buiten de museummuren. Uiteindelijk is het streven dat de applicatie betaalbaar en te gebruiken is voor de gehele museale sector. De App moet zo gebruiksvriendelijk zijn dat alle musea zelfstandig een eigen tour kunnen maken.

Om de mogelijkheden van de App te verkennen en uit te proberen wordt in het eerste lab een tour ontwikkeld in de omgeving van het AHM en de Waag Society. Het thema ‘vrijdenken’ staat hierbij centraal. Dit is één van de onderwerpen die ook terugkomt in een nieuwe tentoonstelling van het Amsterdam Museum waarin de hoogtepunten van Amsterdam worden getoond (opent in het voorjaar van 2011).

Tijdens de eerste sessies wordt er gebrainstormd over mogelijke onderwerpen en locaties in Amsterdam die met het thema ‘vrijdenken’ te maken hebben. Ook wordt er gekeken hoe er een link tussen de collectie van het museum en de locaties in de stad kan worden gemaakt. Voor de tour worden interessante informatie, foto’s en filmpjes over het thema verzameld. Ook werd er gekeken hoe deze informatie op een zo leuk mogelijke manier in de tour kan worden verwerkt. Interactie speelt hierbij een belangrijke rol. Mensen willen niet meer alleen passief informatie tot zich nemen, maar willen zelf ook wat kunnen doen en een bijdrage leveren. Daarom worden er leuke vragen, stellingen en opdrachten gemaakt die de tour een levendig en interactief karakter geven. Tussendoor wordt de tour getest door medewerkers van het museum en Waag Society.