Programma:

Dr. Yolanda Rodríguez Pérez behandelt de vroege Tachtigjarige Oorlog, ook
vanuit Spaanse ogen. Pérez is docent Spaanse taal en cultuur en onderzoeker bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de UU, promoveerde in 2003 met het veel bejubelde De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen, waarin ons historische perspectief op deze periode danig op zijn kop wordt gezet.

Prof.dr. Maarten Prak bespreekt de start van de economische groei, Van
Oldenbarnevelt, het Twaalfjarig Bestand en de VOC. Prak is hoogleraar economische en sociale geschiedenis bij de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis aan de UU. Zijn onderzoek concentreert zich op de lotgevallen van de bewoners van Europese - en vooral Nederlandse - steden in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Onderwerpen die zijn speciale aandacht hebben zijn: burgerschap, instituties, culturele industrie, gilden en menselijk kapitaal

Prof.dr. Simon Groenveld vertelt over de nadagen van de Tachtigjarige Oorlog.
Groenveld is emeritus hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis van de Vroeg-Moderne Tijd aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde o.m. (2003) De Winterkoning. Balling aan het Haagse hof, 's-Gravenhage, (1998) Vrede van Munster 1648-1998. Tractaat van ‘een aengename, goede en oprechte vrede’, ’s-Gravenhage. Samen met Huib Leeuwenberg schreef hij: De Tachtigjarige Oorlog Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1559-1650).

Luc Panhuysen sluit af met Johan de Witt, Willem III en het hoogtepunt van de economische bloei. Panhuysen (1962) is historicus. Hij publiceerde onder andere De ware vrijheid, De beloofde stad en Rampjaar 1672. Het laatste boek werd genomineerd voor de Grote Geschiedenis Prijs 2009.

Verdere info en aanmelding: http://www.historischnieuwsblad.nl/collegedag