Achtergrondinformatie

Dit paneel was oorspronkelijk een klokvormig zijluik dat tot een altaarstuk behoorde. Van deze oude vorm is nu niets meer te zien. De van oorsprong gewelfde bovenkant van het luik werd deels afgezaagd en met een groot inzetstuk aangevuld, waarop grof een blauwe lucht en bosschages werden geschilderd. Linksboven schemert nog door de bovenste verflaag de oorspronkelijke vorm van het paneel door.

Dit paneel behoorde tot een groot altaarstuk dat waarschijnlijk gemaakt is voor de abdij van Egmond, vlakbij Alkmaar.

'De verzoeking van Christus' beeldt de beproeving uit die de duivel Christus direct na zijn doop liet ondergaan door hem veertig dagen in de woestijn te laten verblijven. Hoewel dit thema binnen de vroege Nederlandse schilderkunst niet uniek is, is de manier waarop Jacob Cornelisz het thema uitgewerkt heeft dat wél. In tegenstelling tot de beproevingen zelf heeft hij juist het moment daarna in beeld gebracht: Christus die omringd wordt door
engelen nadat de duivel hem verlaten heeft.