amsterdam museum

Van Oostsanen blog

Achter de schermen

De Mirakelkist

Op 26 mei 1578 vindt in Amsterdam de Alteratie plaats. Het katholieke stadsbestuur wordt in een vreedzame revolutie door protestanten aan de dijk gezet. Drie dagen later wordt de Heilige Stede belaagd. Alles wat aan het door de protestanten zo vermaledijde Mirakel herinnert, wordt vernietigd. Wat er nog uit de inboedel gered kan worden, wordt over de diverse… lees verder »

Spiegelinsigne uit Aken

Een spiegelinsigne dat in 1988 bij opgravingen aan het Rokin uit de Amstelbedding is opgediept, brengt ons naar Aken. lees verder »

Heuze Fanart!

Enige tijd geleden ontvingen wij onderstaand kunstwerk van Rindert Doornbos, een aspirant kunstenaar. Wij hebben dan ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om Rindert een aantal vragen te stellen! lees verder »

Verbindende digitale schakel

Hoewel ze zich niet bezig houdt met de inhoudelijke, kunsthistorische kant van de tentoonstelling, is ze onmisbaar voor het Van Oostsanenproject. Als verbindende digitale schakel tussen de tentoonstelling en het publiek houdt ze namelijk overzicht op de website en social media rondom Van Oostsanen. Hesters doel? “Het publiek actief betrekken bij de tentoonstelling… lees verder »

Drinkhoorn Sint Sebastiaansgilde

De rijk bewerkte zilveren voet van de drinkhoorn die tijdens de schuttersfeesten van het Amsterdamse handbooggilde van hand tot hand ging wordt ‘gesierd’ met een martelscène. Een ongewone combinatie. Of toch niet? lees verder »

vrouwenoproer van 1531

In 1531 wil het stadsbestuur een wolpakhuis bouwen op het terrein van de Heilige Stede. Het gaat immers niet om gewijde grond. De dames van het Sacramentsgilde denken daar echter héél anders over. lees verder »

Kunstkaarten voor Vaderdag

“Voor de vrolijke vader, drukke vader, attente vader, charmante vader, buitenvader, kunstvader en de grootvader.” Aanstaande Zondag (15 juni dus!) is het Vaderdag. Kunstkaartjesturen heeft daarvoor een speciale Vaderdag collectie aangemaakt. lees verder »

Het grafje in de goot

Het Amsterdamse Begijnhof is een oase van rust in een roerige binnenstad. Begijnen zijn er inmiddels niet meer. In 1971 sluit zuster Antonia -84 jaar oud- de rijen. Een van haar illustere voorgangsters is Cornelia Arens, dochter van steenrijke ouders. Zij wordt in 1621 geprofest en schopt het in 1645 tot meesteres van het hof. lees verder »

Aanbidding der Koningen

Van de vier evangelisten, beschrijft alleen Matteüs het kraambezoek dat de kleine Jezus en zijn ouders in Bethlehem ontvangen. Een onbenoemd aantal magiërs of wijzen uit het Oosten, volgt een ster, die hen de weg naar de pasgeboren Koning der Joden wijst. Een paar verzen slechts, die enorm tot de verbeelding spreken. Ook tot die van Jacob. Drie zwaar met symboliek… lees verder »

Het Schilder-boeck

Over Jacob Cornelisz van Oostsanen is veel geschreven. Tegenwoordig – maar ook vroeger al. De oudste informatie over de schilder werd al in 1604 gepubliceerd in het Schilder-boeck van Karel van Mander. Dit omvangrijke werk vormt tegenwoordig nog een belangrijke bron van informatie over vijftiende- en zestiende-eeuwse kunstenaars. lees verder »

Wonderjaar 1566

In januari 1566 doet zich een merkwaardig verschijnsel voor. De altijd zo keurige en in het gareel lopende weesjes van het oude Burgerweeshuis lijken volslagen gek geworden te zijn. lees verder »

De JERUZALEMKAPEL

Aan het begin van de Zeedijk liggen aan het einde van de 15de eeuw twee kapellen, gebroedelijk zij aan zij. De grootste van de twee is de ‘Sint Oloffscapelle’ met ‘noch een ander daer neffens gemaekt nae de Capelle van Jherusalem met onze L. Heeren graff. lees verder »