amsterdam museum
 

Steun Van Oostsanen

Help ons mee 'Van Oostsanen. De eerste Hollandse Meester' te realiseren!

De tentoonstelling 'Van Oostsanen. De eerste Hollandse Meester' is een ambitieus tentoonstellingsproject met een uniek overzicht van een verrassend oeuvre van
topkwaliteit, gevat in een concept dat een groot publiek zal aanspreken. Een project dat onmogelijk te realiseren is zonder de hulp van anderen. Het is om deze reden dat wij iedereen, die het project een warm hart toedraagt, vragen ons te helpen. Dat kan al met een gift van € 10,- !

Hoe kunt u een donatie doen?

Rechts ziet u acht verschillende onderdelen van het project die essentieel zijn voor de realisatie van de tentoonstelling. Deze deelprojecten hebben nog een kleine, laatste bijdrage nodig, zodat we ze op tijd kunnen realiseren voor de tentoonstelling.

Zo werkt het:
1. U klikt op het project waaraan u een donatie wilt geven.
2. U klikt vervolgens op 'Betaal'.
3. U komt op het donatiescherm. U geeft de hoogte van de donatie aan en klikt op 'Checkout'.
4. U kunt in het betaalscherm betalen via Ideal of creditcard.

Tijdens de gehele tentoonstelling vermelden wij uw naam op het grote bord met donateurs!

De verschillende deelprojecten zijn overzichtelijk ondergebracht in vier categorieën:

  • Restauratie. Niet alle werken bevinden zich in een even goede conditie. Dit kan het gevolg zijn van veroudering, maar ook van externe factoren als een ongunstig klimaat of eerdere restauraties. De conditie van de betreffende schilderijen loopt sterk uiteen en het specifieke restauratieplan varieert dan ook per object.
  • Educatie. Educatie vormt een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling. De tentoonstelling biedt jong en oud de kans om voor even in de voetsporen te treden van de Amsterdamse meester en in zijn wereld te stappen. Voor de verschillende publieksgroepen worden producten ontwikkeld, variërend van lezingen, multi-media-tools en onderwijspakketten, tot aan cultuurhistorische fietsroutes door Noord-Holland.
  • Transport. Het transporteren van oude kunst is niet zonder gevaren. Buiten het feit dat de veiligheid van de kostbare werken centraal staat, moet ook rekening gehouden worden met aspecten als trillingen tijdens het vervoer, klimaatomstandigheden en temperatuurschommelingen die een risico vormen voor de conditie van de eeuwenoude en kwetsbare schilderijen.
  • Onderzoek. Onderzoek naar kunstobjecten is van belang voor het bepalen van de conditie en kan veel onthullen over de werkwijze van de schilder. Tegelijkertijd is onderzoek ook nodig om meer te weten te komen over de man achter de kunstwerken: wie was Jacob Cornelisz en hoe zag zijn leven eruit?