Achtergrondinformatie

Het zogenaamde Berlijnse schetsboek is een van de meest bijzondere onderdelen van de tentoonstelling. Het is namelijk het schetsboekje, bestaande uit 48 dubbelzijdig betekende bladen, afkomstig uit de werkplaats van Jacob Cornelisz. De bladen staan vol met prachtige tekeningen: portretten, figuurstudies, stadsgezichten, perspectiefstudies,
ornamenten en dierstudies. Het werk vormt een van de vroegste voorbeelden uit de Noordelijke Nederlanden van een schetsboek met werkplaatsmodellen. Het is uitzonderlijk dat het boek in zo’n goede staat - en nagenoeg compleet - bewaard is gebleven.

De bladen uit het boekje leiden ons als het ware het atelier van de meester in: de tekeningen functioneerden als werkplaatsmodellen, die telkens opnieuw konden worden gebruikt. Een groot aantal tekeningen is direct te relateren aan de schilderijen en houtsneden van Jacob Cornelisz. Bovendien proeven we ook iets van het leven in het laatmiddeleeuwse Amsterdam: de afbeelding hier toont een stoff elijk overschot in verre staat van ontbinding, opgehangen aan een paal. Dit lijk werd door Jacob Cornelisz of een van zijn medewerkers mogelijk getekend op de Volewijck, een landtong aan de overkant van het IJ. Hier werden de lichamen van op de Dam geëxecuteerde misdadigers opgehangen als waarschuwing.