amsterdam museum
 

Buurtlocatie Javastraat

Van 26 maart tot en met 21 augustus 2011 waren we te gast in het koffiehuis van Mustafa aan de Javastraat 111.

Wat was er te doen in de buurtlocatie?
In de buurtlocatie was een presentatie te zien over het heden en verleden van de Indische buurt en over de buurtwinkels in die omgeving. Ook werden producten uit de Javastraat geëxposeerd met verrassende informatie over gebruik en herkomst.

In de locatie werden verhalen, foto’s en voorwerpen over (winkels uit) de buurt verzameld en buurtbewoners opgeroepen hun belevenissen aan deze verzameling toe te voegen.

Tevens was er een programmering. Er waren de 'verhalen van vroeger' bijeenkomsten waar we scholieren en ouderen met elkaar in gesprek brengen over de Indische buurt van vroeger en nu. Er werden discussieavonden georganiseerd, wandeltochten door de buurt, ontmoetingen voor ondernemers en programma's voor kinderen.