Six was op dat moment nog geen burgemeester (dat zou hij pas in 1691 worden), maar hij behoorde al wel tot de machtigste mannen van de stad. En dat zie je. Zowel hij als Cohen hebben de bedachtzame blik van een man die weet wat het is om gezag te hebben.
De foto van Cohen hangt in de vaste opstelling van het Amsterdams Historisch Museum. Het portret van Six maakt deel uit van de particuliere collectie Six, maar zal vanaf de zomer van 2010 geregeld in het Rijksmuseum te zien zijn. Het hier afgebeelde portret is een 19de-eeuwse prent naar het schilderij door Johann Wilhelm Kaiser.