Levie de Lange, Het verhaal van mijn leven. Opgetekend door Jaap Stigter, met een voorwoord van Frida Vogels (Amsterdam 2011).