Deze kaartenbakken vormen de eerste aanzet van het systematisch documentatiesysteem dat kort na de Tweede Wereldoorlog werd opgezet voor de collecties van het Stedelijk Museum, het Amsterdams Historisch Museum, Museum Willet-Holthuysen en Museum Fodor. De handbeschreven kaarten zijn de basis voor de objectkaarten die in de jaren vijftig werden ontworpen door Ton Krielaart. Hij was hoofd van de afdeling Kunstinventaris die onder directie van Willem Sandberg de gehele gemeentelijke collectie in kaart heeft gebracht met referenties naar literatuur en beeldmateriaal. Dit kaartsysteem groeide in de loop van de jaren uit tot een van de beste museale documentatiesystemen in Nederland en het vormde rond de eeuwwisseling een gedegen basis voor de digitalisering van de stadscollectie. Meer informatie