Zeer veel ontwerpen en nog veel meer bestuurlijk overleg later, besloot de gemeenteraad uiteindelijk 60 jaar geleden, in 1953, tot de aanleg van de IJtunnel die Noord met het centrum (de Prins Hendrikkade) zou verbinden. In 1955 kwam het tot de oprichting van een gemeentelijke afdeling 'Tunnelbouw', die op zijn beurt nog tot 1961 moest wachten op toestemming van de regering om met de feitelijke werkzaamheden te beginnen.

In juni 1965 werd dan eindelijk het eerste tunnelstuk afgezonken in het Oosterdok. Op het hierbij getoonde stadsgezicht van Clemens Merkelbach van Enkhuizen zien we de twee bouwtorens, die voor dat doel in het IJ waren geplaatst.

Onlangs werden de lezers van de gratis krant De Oud-Amsterdammer, naar aanleiding van de nu 45 jaar open IJtunnel, opgeroepen herinneringen in te zenden rond de bouw van de tunnel. Met succes: het hoofdartikel in het nieuwste nummer (van 29 oktober) luidt: Rolschaatsen op het asfalt van de IJtunnel ging super.

In het stuk wordt onder andere Arie Meijer geciteerd, die ingaat op de tijd voorafgaande aan de tunnel, toen men nog was aangewezen op de pontverbindingen:

“Het is al 45 jaar geleden dat de IJtunnel geopend werd en nog langer terug dat de geesten hiervoor moesten worden rijp gemaakt. ’t Ging toch eigenlijk goed, zo met die pont? Met de spits kon er het dubbele aantal fietsen op dan in feite mogelijk was; elke fiets op z’n achterwiel, voorwiel recht omhoog – niks aan de hand. De werkers van de ADM en NDSM wisten niet beter en nooit viel hier een verkeerd woord over. Auto’s, bussen, ze pasten allemaal en niemand ergerde zich. Al die tunnels en andere oeververbindingen (ook de Coentunnel, Schellingwouderbrug, en later de Piet Heintunnel) waren ontwikkelingen die niet tegen te houden waren. Het oude Amsterdam Noord werd daardoor – héél langzaam - een deel van Amsterdam dat pas sinds kort ook door de Amsterdammer, die dacht dat Amsterdam bij het IJ ophield, wordt gewaardeerd.(…)”

Hoe gedwee de mensen zich eertijds over het water lieten vervoeren valt ook te zien op een aantal foto’s van de onvolprezen Beeldbank van het Stadsarchief, onder andere die van fotograaf Ben Merk.

Klik hier voor meer informatie over dit object.