In de collectie van ons museum bevinden zich zeven bladen uit een maandenserie, getekend door Cornelis Troost. Deze tekeningen van rond 1742 behoorden waarschijnlijk tot een serie die tot begin 19de eeuw compleet was. Voor de uitbeelding van de maand april heeft de kunstenaar gekozen voor het traditionele voor de gek houden op 1 april. De twee jongens hebben reuze lol met hun kwajongensstreken. De één wijst op de vrouw die bij de boom lijkt te staan plassen. Iemand heeft een kruis op haar rug getekend. De jongen rechts van haar plast met een boogje in haar mand. De vrouw rechts heeft zonder het te merken een briefje met een ongetwijfeld spottende tekst op haar jak gespeld gekregen. En doet de pruikenmaker ook aan 1 april door een knecht de verkeerde de kant op te sturen? Meer informatie