Jacobs meesterschap beperkte zich niet alleen tot schilderijen en houtsneden: hij maakte ook ontwerpen voor gebrandschilderde glasruitjes en misgewaden. Hij leverde daarvoor alleen de ontwerpen. Het productieproces liet hij aan anderen over, dat was wel zo efficiënt. Hierdoor kon hij zich namelijk richten op waar hij het allerbest in was: houtsnijwerk en schilderkunst. Schilderijen waaruit zijn technische perfectie blijkt zijn bijvoorbeeld ‘Noli me tangere’ en ‘Aanbidding der koningen’.