amsterdam museum
 

Onderwijs

Bij de tentoonstelling Van Oostsanen - de eerste Hollandse meester ontwikkelden het Stedelijk Museum Alkmaar en het Amsterdam Museum ieder een begeleidend programma voor het voortgezet onderwijs.

In Alkmaar besteedt het onderwijsprogramma vooral aandacht aan de kunsthistorische ervaring (beeldende vakken, focus havo/vwo), in Amsterdam ligt het accent meer op de historische context (geschiedenis vakken, focus vmbo, ook geschikt voor havo/vwo).