Simone Soesan, (67) Joods Historisch Museum – Joods Cultureel Kwartier

In 2008 kwamen zowel het schilderij ‘Judengasse in Amsterdam‘ van Max Liebermann, als ik in het Joods Historisch Museum terecht. Ik als vrijwilliger, het schilderij dankzij sponsors. Ik was doktersassistent en na mijn pensioen wilde ik iets nuttigs doen. Omdat ik zelf joods ben, ligt mijn hart bij het Joods Historisch Museum, vandaar dat ik voor dit museum koos. Ik ben blij dat ik mijn kennis over onze cultuur als baliemedewerkster kan delen met de vele bezoekers van over de hele wereld.

Veel mensen denken ten onrechte dat joden altijd heel rijk zijn. Op dit schilderij uit 1908 zie je de Markensteeg die in de oude Jodenbuurt lag en waar de allerarmsten van de stad woonden. Je ziet de zondagse markt met handkarren vol groente. Rond de karren staan mensen, groepjes voorbijgangers lopen door het beeld. De oude vrouw op de trap raakt voordat ze het huis in gaat, even de mezoeza bij de voordeur aan. Hoewel het geheel met een vrij grove penseel is geschilderd, zie je die fijne mezoeza heel goed. Het is een joods religieus gebruik. Ik vind het een prachtig schilderij omdat het een levendig beeld schetst van de buurt die niet meer bestaat. Het huidige museum is een van de overblijfselen uit die tijd.