+++Hans Slemmer, (74) Science Center NEMO
De Teslatransformator is een spectaculair apparaat om te zien. Wanneer het in werking is, geeft het mooie en vonkende ontladingen. De uitvinder en geleerde Nikola Tesla was een genie, maar wel wereldvreemd. Deze creatie bouwde hij rond 1891 met als idee om elektrische energie draadloos te versturen. Het probleem voor de investeerders was dat er geen geld mee kon worden verdiend. Je zou het systeem kunnen vergelijken met een zeer sterke radiozender. De Teslatransformator is een uitdagend apparaat om zelf te bouwen, er wordt een beroep gedaan op je improvisatievermogen. We hebben het met losse onderdelen gebouwd, vaak met voorradig materiaal. Dit exemplaar is mobiel en middelgroot, maar we hebben ook veel grotere gebouwd. In Science Center NEMO staat er ook een.

Met mijn achtergrond als natuurkundig laborant ben ik in 1995 vrijwilligerswerk gaan doen voor het Energetica Museum, waarvan de collectie later naar NEMO ging en wij als vrijwilligers verhuisden mee. Ongedurig en avontuurlijk als ik in mijn werkzame leven ben geweest, is mijn langst durende loopbaan hier. Het depot in het Westelijk havengebied is een hele fijne omgeving om te knutselen, kapotte apparaten te herstellen of dingen te bouwen. Ik fiets er elke keer weer met veel plezier naartoe.