Op dit schilderij van Willem van de Velde de Oude hebben de Engelsen hun slaglinie al geformeerd, de Nederlanders zijn daar nog mee bezig. Op de voorgrond van links naar rechts zijn afgebeeld: de Swiftsure, vlaggeschip van de Engelse vice-admiraal, De Sonne van de Amsterdamse Admiraliteit, de Royal Prince, vlaggeschip van de Engelse admiraal en de Zeven Provinciën, vlaggeschip van Michiel de Ruyter. De schilder was zelf bij de slag aanwezig.