In de zestiende eeuw was de handel op Azië het domein geweest van de Spanjaarden en de Portugezen. Amsterdamse kooplieden die inzagen dat deze handel zeer lucratief kon zijn, richtten met elkaar een onderneming op om een expeditie uit te sturen naar het Verre Oosten. De eerste vloot kwam in 1597 terug, maar deze expeditie was geen succes; de kosten bleken hoger dan de baten. De Amsterdamse ‘Oude compagnie’ gaf echter niet op en stuurde in 1598 de op dit schilderij getoonde vloot er op uit. De expeditie, die naar Bantam op West-Java voer, was nu wel flink winstgevend. Jacob van Neck ging in 1600 met een derde vloot wederom naar Azië. Ditmaal deed hij onder andere China aan. Meer informatie