amsterdam museum

Stichting Zabawas

Stichting Zabawas werd opgericht op 23 januari 2004 door de heer C.J. Zanen. De heer Zanen was bij leven directeur en later commissaris van het gerenommeerde Nederlandse baggerbedrijf Zanen Verstoep, dat in 1988 overging in handen van Koninklijke Boskalis Westminster NV.

De heer Zanen heeft samen met zijn echtgenote mevrouw C.C. Zanen-Bakker bepaald dat hun vermogen bij overlijden ten goede zou komen aan de door hem opgerichte Stichting Zabawas (Zanen Bakker Wassenaar). De heer Zanen overleed op 28 januari 2005 en mevrouw Zanen-Bakker overleed op 7 juli 2013.

De stichting is een zogenaamde familiestichting; een niet collecterende stichting die uitkeringen doet uit een gedoneerd familievermogen. Het bestuur wordt op dit moment gevormd door leden die door de heer Zanen zelf zijn aangezocht. Benoeming van nieuwe bestuursleden vindt plaats via coöptatie.