Vandaag opent de nieuwe presentatie Ik vast in de Wezenkastjes op de jongensplaats van het AHM. Naar aanleiding hiervan is een van de prenten als object van de dag uitgekozen, waarmee Jan Luyken op het eind van de 17de eeuw de Gedenkwaardige reysen van de Fransman Jean de Thévenot (1633–1667) heeft geilllustreerd. Op 12 juni 1657 was de Thevenot in Constantinopel (Istanbul) getuige van een optocht tijdens de ‘Nacht van Vermogen’. Dat is de avond waarop de ramadan begint, zodra men de volle maan heeft gezien. Aangezien Luyken zelf niet bij de gebeurtenissen aanwezig is geweest, moest hij bij het illustreren geheel uitgaan van de beschrijving van de Thevenot. Maar die was kleurrijk genoeg, getuige de volgende passage uit het reisverhaal:

Omtrent twee of drie uuren na Zonnen ondergang ziet men een menigte van Santons te voet / gewapend met knodsen of strijd-hamers / ieder met een toorts in de hand / en vergezelschapt van verscheidende Lieden/ die pek-kransen draagen. Ze gaan al dansende / zingende / schreeuwende / en krijtende / en hebben in ’t midden van hen een Scheihh, zittende op een muil-ezel welke zij Scheihh el Arzat noemen / dat ’s te zeggen of Prins der Gehoornden. Deezen Scheihh is onder hen van groot aanzien / en als hij voor bij rijd / schreewd het volk / dat de lucht daar af weergalmd. Hier achter volgen ettelijke lieden op kemels gezeten / welke op trommels / fluiten / andere instrumenten speelen / en een zeer groot geraas maaken. /

Kijk hier voor meer informatie over het object