De munten- en penningencollectie

Lees in deze blog over de geschiedenis van de numismatische collectie van de Stad Amsterdam.

#020today: Familiepenningen

'De liefde blijft in eeuwigheid', 'de dood is een ingang ten leven' en 'so ras geblust so haest in rust': teksten op penningen die samen met toepasselijke, symbolische voorstellingen als ineengeslagen handen, Amors, geraamten en zeisen herinneren aan belangrijkste gebeurtenissen in een leven: geboorte, huwelijk, verjaren en overlijden. Een selectie van deze… lees verder »

#020today: Sterfdag Nicolaes Witsen

Op 10 augustus 1717 overleed Nicolaes Witsen (1641-1717), telg uit een oude Amsterdamse familie. Hij was meermalen burgemeester van Amsterdam en daarnaast bewindhebber van de VOC. Maar hij was vooral een groot liefhebber van wetenschap en had een grote verzameling  curiosa. In 1664 maakte hij deel uit van een gezantschap naar Moskou, waar hij Tsaar Peter de Grote… lees verder »