De eerste contacten tussen haar en het Amsterdam Museum (toen nog Amsterdams Historisch Museum) dateren van 1994, het jaar van de grote landelijke manifestatie Beelden in Nederland.

In de toen verschenen beeldencatalogus van het museum is zij met twee bronzen portretkoppen, haar specialisme, vertegenwoordigd. Ze stellen actrice en vriendin Ellen Vogel voor en toenmalig burgemeester Ed van Thijn. In de volgende jaren kocht het museum enkele andere koppen van Wibaut aan, waaronder die van dr. C.P. Gunning – oprichter en eerste rector van het Amsterdams Lyceum - en van dirigent Bernard Haitink. Daarnaast kreeg het museum enkele beelden van de kunstenares geschonken, alsmede getekende voorstudies en modemateriaal met betrekking tot de hoofdstedelijke modehuizen Metz en Hirsch.

Constance Wibaut, Voorstudie voor  Drie Generaties , 1948

Constance Wibaut, Voorstudie voor Drie Generaties , 1948


Centraal staat hier de gipsen voorstudie voor de monumentale beeldengroep Drie Generaties, die in 1998 door Wibaut aan het museum cadeau is gedaan. Het beeld op ware grootte (in Franse kalksteen) werd in 1949 geplaatst aan het Leeuwendalerspad in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer, waar het in juni 1950 werd onthuld. Het dankt zijn ontstaan aan het 40-jarig jubileum van woningbouwvereniging De Dageraad. De groep symboliseert deze instelling die voor huisvesting zorgde voor zowel de oude als de nieuwe generatie. De Dageraad is voorgesteld als een man in de kracht van zijn leven. In zijn handen houdt hij het model van een huis. Links van hem is een bejaarde vrouw te zien en rechts een klein meisje.

Twee jaar eerder was men in dit deel van Bos en Lommer, ondanks de moeilijkheden waarmee de naoorlogse verenigingsbouw te kampen had, met de bouw van 516 sociale woningen begonnen. Hiervan nam De Dageraad er 184 voor zijn rekening, voor het merendeel etagewoningen. Kenmerkend zijn de open bouwblokken rondom een gemeenschappelijke ‘kijktuin’ boven een onderbouw met fietsenstallingen. Aan de zonnige zuidkant van de tuinen, op een steenworp afstand van Wibauts beeld voor De Dageraad, staan lage huisjes, bestemd voor ouden van dagen. De gipsen voorstudie van Drie Generaties - ruim een meter hoog - staat opgesteld in zaal 19 van het Amsterdam Museum, die aan de twintigste-eeuwse volkshuisvesting is gewijd.

Tot slot nog het volgende. In 2000 vond in de Schuttersgalerij van het museum een tentoonstelling plaats van een groot aantal gebeeldhouwde portretkoppen van Wibaut. Haar werk kon de confrontatie met de manshoge groepsportretten van de Amsterdamse schuttersgilden uit de Gouden Eeuw met gemak aan. Bestonden daarover bij het museum aanvankelijk nog twijfels, bij Constance Wibaut niet. Zij vertrouwde vanaf het begin op de zeggingskracht van haar werk. Het Amsterdam Museum gedenkt in Constance Wibaut een vakvrouw met een krachtige persoonlijkheid.

Kijk hier voor meer informatie over het object.

En bekijk hier het interview met Constance Wibaut, gehouden voor de tentoonstelling Modepaleizen 1880-1960, Amsterdam Museum 2007

Beeldengroep  Drie Generaties  aan het Leeuwendalerspad, ca. 1950

Beeldengroep Drie Generaties aan het Leeuwendalerspad, ca. 1950