Dit schilderij stelt de geboorte van Christus voor. In het midden van de voorstelling ligt het Christuskind in een stenen kribbe. Aan weerszijden knielen Maria en Jozef. Overal verschijnen musicerende engeltjes. Uiterst rechts op de voorgrond is Margriet Boelen afgebeeld, de schenkster van het schilderij, met tegenover Margriet haar broer Vechter. De twee figuren in het midden naast het Christuskind stellen hun ouders voor, die al vijftig jaar voordat het schilderij vervaardigd werd overleden waren.

Restauratie van dit werk is noodzakelijk. Tussen de drie planken waaruit het paneel is opgebouwd zijn namelijk twee grote breuklijnen ontstaan. De breuklijnen vormen een groot risico voor verder verfverlies. Tevens zal het paneel bij een restauratie beter gefixeerd moeten worden in de lijst, om het boltrekken van de planken te voorkomen. Dit soort bollingen kunnen direct leiden tot meer barsten en verder verfverlies.

Tot slot is het verwijderen en vervangen van een vervuilde vernislaag zeer wenselijk. De verouderde vernislaag geeft het werk namelijk een gelige glans die geen recht doet aan deze prachtige 'Geboorte van Christus'.

Geïnteresseerd in het ondersteunen van dit deelproject? Kijk dan hier.