Met een speciale eendaagse expositie van het vaandel van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht doet het Amsterdam Museum mee aan de Stempasactie. Op de verkiezingsdag 19 maart hangen we het vaandel op in de Schuttersgalerij ter ere van de vrouwen die zo lang hebben gestreden voor hun kiesrecht. Van 14 tot 15 uur zijn medewerkers van Atria aanwezig. Ze hebben bijzondere foto’s bij zich en kunnen bezoekers alles vertellen over de strijd voor het (vrouwen)kiesrecht.