In 1648 werd begonnen met de bouw van het Stadhuis, naar ontwerp van Jacob van Campen, en in 1665 was het gebouw voltooid. Een decennium eerder was het Stadhuis echter al op feestelijke wijze in gebruik genomen. Het gebouw moest de rijkdom en macht verbeelden van een stad op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw.

Van het beeldhouwwerk van Artus Quellinus de Jonge en zijn oom is momenteel aan de buitenzijde niet veel te zien vanwege de restauratiewerkzaamheden aan de gevels. In de collectie van het Amsterdams Historisch Museum zijn echter nog verschillende schaalmodellen en afgietsels van beeldhouwwerk van zowel de binnen- als de buitenzijde, gemaakt door de werkplaats van Artus Quellinus de Oude, waartoe zijn neef ook behoorde. Zo is er een proefmodel van de stedenmaagd van Amsterdam dat zich in het timpaan bevindt op de voorgevel van het Paleis op de Dam. Op dit timpaan word aan deze stedenmaagd hulde gebracht door de zeegoden. Meer informatie