Het Leprozenhuis werd -net zoals vele andere liefdadigheidsinstanties- geleid door verschillende regenten en regentessen. Ter viering van het 25-jarige bestuursjubileum van regentes mevrouw Anna Maria Pijll, weduwe van H. Visser, werd besloten om op 17 december 1823 een deftige maaltijd te houden. Hiervan is het verslag bewaard gebleven, waardoor we weten hoe het er aan toe ging. Tijdens de maaltijd werden er cadeaus aangeboden aan de regentes, onder andere een zilveren theeservies en, van de suppoosten van het Leprozenhuis, deze fraai beschilderde bouillonkop met schotel. Meer informatie